Chính sách dữ liệu quyền riêng tư

VaoNet được xây dựng trên nền tảng nguồn mở Chromium để trợ giúp công việc và vào web thông minh hơn.  Những phiên bản đầu tiên của VaoNet có thể chưa đầy đủ các chính sách dữ liệu trọn vẹn cho người dùng cũng như nhà phát triển, chúng tôi liên tục cập nhật chính sách dữ liệu của VaoNet tại trang này, tuân thủ theo các tiêu chí:

DOWNLOAD VAONET

Chính sách chung

Hạn chế tối đa thu thập dữ liệu cá nhân người dùng, kể cả các dữ liệu không định danh và định danh.

Cam kết lưu trữ & bảo mật

Không cung cấp dữ liệu người sử dụng cho bất cứ một bên thứ ba nào. Hướng tới lưu trữ dữ liệu thông qua private key của người dùng.

Chính sách Nhà phát triển

Chính sách dữ liệu của Nhà phát triển hướng tới tuân thủ các chính sách của Goolge Chrome Webstore và Microsoft Edge Webstore.